14. märts 2016

Eelmisel teisipäeval ilmusid klasside ustele vastavalt teemadele ingliskeelsed sõnad, näiteks 6. klassi uksel ilutsesid aksessuaare tähistavad, 9. klassil hoopis keskonnateemalised sõnad jne. Nädala jooksul lisandusid sinna kõrvale vasted ka läti, vene ja loomulikult eesti keeles. Lisaks toimus playback-võistlus, läti keele olümpiaad, eestikeelsete sõnade otsimise ja lausete moodustamise võistlus. Reedel külastas kooli ka tõlkija Ruta Karma, kes rääkis iseendast, oma tööst kui ka suhtest eesti keelega. Täna, mil meil on vaheaeg, mõlgutan vähemalt mina mõtteid sellest, kui ilus on minu emakeel. 

Toredat emakeelepäeva!