13. juuni 2014

Täna oli meie kooli üheksandikel tähtis päev. Nimelt said seitse lõpetajat kätte põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe. Rõõm on öelda, et nad kõik sooritasid lõpueksamid headele tulemustele, isegi matemaatika eksam ei jäänud kedagi neist painama :)
Kuigi ilm oli hommikupoole jahedavõitu, ähvardasid nii tumedad vihmapilved kui ka kõuekõmin, andis ilmataat meile armu ning saime lõpuaktuse kooliõuel kenasti peetud. Hiljem rääkisime oma viimaseid õpetaja, õpilase ja lapsevanema jutte maitsva Rootsi laua taga. Praeguseks peaksid lõpetajad juba Koiva jõe ääres olema, et kuni pühapäevani paatidega mööda jõge sõita ning looduskaunitel kallastel telkida.
Tuult tiibadesse, seitse vaprat! Loodame, et leiate vahel aega meie kooli sisse astuda, eesti keelt rääkida ning möödunud aegu meenutada!


3. juuni 2014

Järjekordne õppeaasta on läbi saanud. Eelmisel neljapäeval sõitsime 3. ja 5.-7. klassiga Haapsallu ekskursioonile. Hoolimata varajasest väljasõidust jätkus õpilastel energiat terveks pikaks päevaks. Haapsalus külastasime linnust, kus lapsed harjutasid kätt keskaegses mõõgavõitluses, ravisid end hospidalis, katsetasid inimteadmiste piire alkeemialaboratooriumis, heitsid pilgu Valge Daami vanglasse ning tegid ja nägid veel palju muudki huvitavat. Edasi võtsime ette jalutuskäigu Haapsalu kaunitel tänavatel, siis võis tagasisõit alata.

Järgmisel päeval oli kogu kool ärevust täis - jõudis kätte aeg õpitulemustega tõtt vaadata. Kuigi jah, tuleb tõdeda, et mõnel õpilasel oli meeleolu rõõmsam ja pidulikum kui teisel. Direktor ja õppealajuhataja õnnitlesid tublisid õpilasi ning tänasid neid väikese meenega.
Vilgas õppetöö käib siiani aga 9. klassil, kel läti ja inglise keele eksam on tehtud, kuid matemaatika ja ajaloo eksam alles tulekul. Soovime üheksandikele ka siin vahedust viimasteks jõupingutusteks, et saaksime neid  kõiki 13. juunil põhikooli lõpetamise puhul õnnitleda!