20. veebruar 2014

Tere taas!

Täna sõitsid meie kuuendikud koos läti keele õpetaja ja klassijuhataja Silva Čakle ning direktor Urve Aivarega kolmeks päevaks Valka. Mindi külla Valga põhikooli 6.c klassile, kellega sõprust sobitama hakatakse. Õpilased olid omavahel suhelnud ka kaasaegseid kommunikatsiooni- ja sotsiaalmeedia vahendeid kasutades, kuid silmast silma kohtumist see ei asenda. Nende päevade jooksul võetakse koos osa õppetööst, osaletakse ühisüritustel.
Esimesel päeval tutvutakse Valga põhikooliga, osaletakse muusikaõpetuse ja inglise keele tunnis ning käiakse ujumaski. Õhtul kohtuvad lapsed Eesti rammumees Nämiga, seejärel peavad nad kohtumis- ja filmiõhtut.
Reedest päeva alustatakse tööõpetuse tundidega. Seejärel toimub Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud aktus, kus laulavad ka meie kooli õpilased. Edasi võetakse ette muuseumikülastus ja tutvutakse Valga linnaga. Õhtul osaletakse õpitubades ning peetakse jällegi kohtumis- ja filmiõhtut.
Laupäeval enam ühiseid tegevusi ei toimu ning Riia eesti põhikooli "delegatsioonil" on aeg tagasi koju sõita.
Klasside sõpruskohtumisele on suure omapanuse andnud nii meie kooli kui ka Valga põhikooli õpilased ja õpetajad. Sõidupiletite ja toitlustamise kulud katab Riia Haridusamet. 
Olen kindel, et õpilased veedavad koos toredasti aega ning leiavad endale uusi tuttavaid. Loodetavasti ei jää see kohtumine viimaseks ja ehk õnnestub meil järgmisena Valga põhikooli õpilasi võõrustada!

Vähem usinad ei ole ka kümme 5. klassi õpilast. Nimelt kutsutakse Läti vähemusrühmi sel reedel tähistama lätikeelse aabitsa sünnipäeva. Meie viiendikud näitavad, kuidas on tähestik ajapikku muutunud. Samuti jutustavad viiendikud kahes lühikeses etteastes vana aabitsa ja uue aabitsa Eedist. Las see jääb juba vaataja otsustada, kas vana ja uus Eedi tegelikult ka erinevad või mitte...